Historie

Kuželky se v našem městě ze začátku hrály jen jako společenské hry v restauracích. Skupině nadšenců to však nestačilo, a tak byl 14. 10. 1953 založen kuželkářský kroužek při ZV ROH ÚAOZ, který se začlenil do DA Motor Pardubice. Družstvo v sestavě Pastoka, Dobrý, Sykáček, Lipavský, Junek, Kropáček, Linhart a Pikl trénovalo a hrálo v Pardubicích. V roce 1956 byla zahájena výstavba kuželny svépomocí za materiální podpory ÚAOZ Přelouč. Po usilovné práci byla postavena asfaltová dvoudráha, která byla dokončena v roce 1957 a slavnostně otevřena mezistátním utkáním mezi celky ČSR a NDR. V této době to byla jedna z nejlepších kuželen ve Východočeském kraji. Tento sport se velmi dobře zabydlel v našem městě a utěšeně narůstala členská základna. V šedesátých letech měl oddíl dvě družstva dospělých, která startovala v okresní a krajské soutěži družstev. Oddíl od roku 1962 do roku 1982 měl družbu s oddílem Rotation Drážzany, kdy se členové minimálně dvakrát do roka setkávali na poli sportovním i společenském.

Automatické stavěče

Po roce 1970 se začaly na kuželnách objevovat automatické stavěče kuželek. Touto vymožeností se začal zaobírat výbor oddílu a v roce 1973 byla zakoupena dokumentace z Hořic a započala svépomocná výstavba automatických stavěčů za finančního přispění okresního svazu tělesné výchovy, AOZ a města Přelouč. Automaty byly uvedeny do provozu v srpnu 1974 a přeloučská kuželna byla čtvrtou ve Východočeském kraji, která se mohla pochlubit touto vymožeností.

Toto zařízení zkvalitnilo tréninkové možnosti a přilákalo do řad kuželkářů další zájemce. Bylo ustaveno třetí družstvo dospělých a dorostenecký celek. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Družstvo dorostenců získalo v roce 1975 titul přeborníka kraje a na mistrovství ČSSR se umístilo na vynikajícím II. místě. Sestava družstva byla: Holý, Klička, Ryšavý, Sedlák a trenér Lipavský. Dalšího úspěchu dosáhl Jiří Sedlák, který již jako junior v roce 1979 se stal přeborníkem kraje a na mistrovství ČSSR, obsadil výborné 4. místo (byl v širším kádru prezentace). V roce 1981 se opět stal juniorským přeborníkem kraje, ale na mistrovství ČSSR již neuspěl. V oddíle dále pokračovala výchova mladých talentů a v roce 1987 dorostenka Weihrauchová postoupila z krajského přeboru na mistrovství ČSSR, kde skončila na 18. místě z třiceti startujících. O rok později skončila na krajském přeboru na II. místě a na mistrovství ČSSR v Bratislavě skončila na pěkném 9. místě. Dále byla v širším kádru výběru Východočeského kraje.

Nejen dorostenci a junioři dělali čest našemu oddílu. Družstvo dospělých v sezoně 1981/82 vyhrálo krajský přebor a postoupilo do kvalifikace o ligu, která se hrála v Olomouci. Zde se projevila nevyzrálost celku na vyšší úrovni a postup do ligy naše družstvo nevybojovalo. V roce 1982 Mirek Skala obsadil v krajském přeboru jednotlivců ve Vrchlabí II. místo a postoupil na mistrovství ČSR, ale dále se neprobojoval. V letech 1990-1999 nedosáhli naši hráči ani v jednotlivcích ani v družstvech výraznějších úspěchů na poli celorepublikovém.

V roce 2003 byla vybudována za přispění firmy KOVOUM plynová přípojka pro vytápění kuželny a současně provedeno zateplení stropní části kuželny (do té doby bylo vytápění kuželny zajištěno naftovým kaloriferem). V roce 2003 byla vybudovaná nová přípojka elektrické energie a provedena rekonstrukce elektrické instalace v objektu, která byla již velmi zastaralá a odporovala normám. Z důvodu praskajícího zdiva v zadní části kuželny musela být provedena přeložka plynu a po dohodě s firmou AT SOFT se uskutečnila v roce Modernizace automatických stavěčů 2004 modernizace automatických stavěčů. Původní releový systém byl nahrazen elektronickým s počítadly hodů a dosažených výkonů. Od roku 2001 se jednalo s Městským úřadem Přelouč, který se stal vlastníkem objektu kuželny. Výbor oddílu informoval o neutěšeném stavu budovy (pronášející se strop pod tíhou krytiny z vlnitého eternitu, trhliny ve zdivu hlavně ve strojovně a špatný stav kuželkářských drah v zadní části pod kříži, kde v důsledku ujíždění zadní části kuželny došlo k lámání povrchu obou drah). Oddíl zajistil podepření stropu klubovny dřevěnými trámy, aby nedocházelo k dalšímu propadání. V roce 2004 byl havarijní stav kuželny posouzen statikem, který konstatoval vážné porušení statiky Nová čtyřdráhová kuželna objektu. nova_ctyrdraha Na základě tohoto posudku se Městský úřad rozhodl v červenci 2006 objekt zdemolovat a na jeho místě byla zahájena výstavba nové čtyřdráhové kuželny. Ta byla dokočena v květnu 2007 a od 1.7.2007 slouží nejen kuželkářům, ale také široké veřejnosti.

Zatím největšího oddílového úspěchu dosáhl v roce 2004 Mirek Skala, který na mistrovství Pardubického kraje obsadil druhou příčku a postoupil na Mistrovství republiky, kde po výborném výkonu zvítězil a stal se mistrem ČR.

Nezbývá než doufat, že s novou kuželnou přijde také více takových úspěchů.